LỚP TẠI CHỨC NGÂN HÀNG 37A3
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

10 CÂU HỎI ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VN

Go down

10 CÂU HỎI ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VN Empty 10 CÂU HỎI ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VN

Post  Admin Sun Apr 08, 2012 10:03 pm

Quyên gửi đến các Anh (Chị) và các bạn 10 CÂU HỎI ÔN TẬP THI CUỐI KỲ MÔN ĐƯỜNG LỐI CM CỦA ĐCS VN.

1. Ý nghĩa của việc thành lập ĐCS VN. Vai trò của lãnh tụ Ng Ái Quốc đối với sự ra đời của của ĐCS VN.
2. Hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đao chiến lược của Đảng thời kỳ 1939-1945.
3. Hoàn cảnh lịch sử và nội dung đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp của Đảng giai đoạn 1946-1954.
4. Đặc điểm tình hình nước ta sau tháng 7 năm 1954 và nội dung cơ bản của đường lối chiến lược CM VN trong giai đoạn mới của Đảng.
5. Mục tiêu quan điểm công nghiệp hoá - hiện đại hoá trong thời kỳ đổi mới
6. Khái quát quá trình hình thành tư duy kinh tế thị trường của Đảng ta trong thời kỳ đổi mới từ Đai hội VI-Đai hội XI.
7. Mục tiêu quan điểm cơ bản và 1 số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế thị trường định hướng XHCN ở VN.
8. Đường lối xây dựng hệ thống chính trị thời kỳ đổi mới.
9. Các điểm chỉ đạo và chủ trương của Đảng về xây dựng phát triển nền văn hoá trong thời kỳ đổi mới.
10. Nội dung đường lối đối ngoại hội nhập kinh tế quốc tế của Đảng trong thời kỳ đổi mới.

Thứ 7 (ngày 14/4/2012): Cô điểm danh và làm bài tập theo nhóm lấy điểm.
CN (ngày 15/4/2012): Kiểm tra giữa kỳ 30% điểm môn học này.
Vì thế các Anh (Chị) và các bạn cố gắng đi học đầy đủ nha.

Chúc các Anh (Chị) và các ban học tập và làm việc thật tốt!!!

Ngọc Quyên.
Admin
Admin
Admin

Posts : 126
Join date : 2011-10-04
Age : 32
Location : TPHCM

http://tcnh37a3.com.vn

Back to top Go down

Back to top

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum